Aktualności

Pierwszy egzamin dyplomowy w formie zdalnej

07-04-2020 r.

W dniu 7 kwietnia br. na naszym Wydziale odbył się pierwszy, w formie zdalnej, egzamin dyplomowy studenta studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka. W dobie pandemii taki sposób egzaminowania może stać się powszechną praktyką. Do tej pory kilka uczelni już podjęło to wyzwanie. 

Jak wygląda egzamin dyplomowy w formie zdalnej?  

Egzaminy odbywają się w wirtualnych pokojach obron udostępnianych przez wydziałowy serwer zdalnych konferencji sieciowych, zintegrowany z systemem KRK. Każdy z uczestników egzaminu dyplomowego powinien być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu, mikrofon i kamerę.

Tak jak do tej pory egzamin składa się z dwóch części: weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz obrony pracy dyplomowej połączonej z dyskusją na jej temat. Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz zdający łączą się w systemie wideokonferencji o określonej wcześniej godzinie. Zaproszenie na egzamin dyplomowy jest wysyłane drogą mailową - wystarczy kliknąć w link i wpisać kod dostępu, który upoważnia do udziału w egzaminie. Reszta wygląda jak do tej pory: pytania, odpowiedzi, prezentacja pracy, dyskusja oraz ocena końcowa.

W trakcie egzaminu za ekranie monitora powinna być widoczna postać studenta (do pasa). Ponadto zdający powinien starać się, aby jego wzrok był kierowany bezpośrednio na kamerę, a w pomieszczeniu w którym się znajduje nie powinna przebywać żadna inna osoba.

Poszczególne części egzaminu dyplomowego są nagrywane i archiwizowane w zasobach Wydziału, dając tym samym możliwość, w dowolnym czasie, wygenerowania raportów z przebiegu przeprowadzonych egzaminów.

Dlaczego Dziekan Wydziału podjął decyzję o realizacji egzaminów zdalnych?

- Wydział działając zgodnie z zarządzeniem Rektora PRz w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zdecydował się wprowadzić nową procedurę, aby pomóc studentom, którzy złożyli prace dyplomowe i skrócić ich czas oczekiwania na egzamin dyplomowy. Realizacja egzaminów w takiej formie jest możliwa dzięki dr. inż. Witoldowi Posiewale prodziekanowi ds. kształcenia, który był pomysłodawcą i twórcą projektu. - wyjaśnia dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz dziekan Wydziału.

W chwili obecnej kilkudziesięciu studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia naszego Wydziału oczekuje na egzamin dyplomowy. Aktualnie jesteśmy już przygotowani do kontynuacji przerwanego, z uwagi na pandemię, dotychczasowego, klasycznego procesu egzaminowania i przeprowadzenia go zdalnie. Mamy nadzieję, że opracowana przez nas procedura będzie wykorzystana również przez inne Wydziały naszej uczelni. – informuje dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz prodziekan ds. kształcenia.

Powrót do listy aktualności