Strona: Na Wydziale powstała galeria osób zasłużonych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Na Wydziale powstała galeria osób zasłużonych

2017-11-29
, red.  RF
Fot. M. Misiakiewicz

Dnia 29 listopada br. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci wybitnych i zasłużonych osób, które swoją działalnością wywarły trwały ślad w historii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, a tym samym Politechniki Rzeszowskiej.

W uroczystości udział wzięli prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski rektor Politechniki Rzeszowskiej, władze Wydziału, rodziny uhonorowanych osób, pracownicy, doktoranci i studenci.

W swoim wystąpieniu Dziekan przybliżył sylwetki zasłużonych osób oraz nawiązał do początków Politechniki Rzeszowskiej, które sięgają 1951 r., kiedy to z inicjatywy pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" powstała w Rzeszowie Wieczorowa Szkoła Inżynierska, kształcącą specjalistów mechaników. Następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1963 r. powołano Wyższą Szkołę Inżynierskiej z Wydziałem ogólnotechnicznym i Wydziałem Mechanicznym.

To zapoczątkowało dalszy intensywny rozwój uczelni i już w roku 1965 utworzono Wydział Elektryczny, przekształcony w 2000 r. w Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. Jerzy Sozański.

 - Od tego czasu minęło już ponad pół wieku. Wiele wspaniałych, wybitnych osób, które tworzyły podwaliny pod współczesny wizerunek i potencjał Wydziału już odeszło. Aby uhonorować ich zasługi i uczcić pamięć oraz przekazać przyszłym pokoleniom jak duży i znaczący wkład wnieśli w rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie zrodził się pomysł utworzeniu galerii zasłużonych - powiedział prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Następnie prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski rektor Politechniki Rzeszowskiej z udziałem prof. dr hab. inż. Kazimierza Buczka dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i portretów znajdujących się w hallu budynku A, bezpośrednio przed wejściem do sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Informacje w mediach:

http://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/7453/politechnika-rzeszowska

https://drive.google.com/file/d/1KurVkn7KpjF_yfLaLGeRlRfcFbFicLKI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1jO-nlLjq6ZdCoccfkQ1QHexCZPLWWSKJ

Sponsor wydarzeni:

logo_pge_giek_sa_pion_rgb.jpg

Powrót do listy aktualności