Strona: Podpisano umowę z LOTAMS / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Podpisano umowę z LOTAMS

2019-12-17
, red.  dr hab. inż. P. Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
Fot. B. Motyka

Z inicjatywy Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (KSEiT) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) przy współudziale Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (WBMiL), w dniu 17 grudnia 2019 r. nastąpiło podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską i LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS). Przedmiotową umową objęto prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, wspieranie procesu dydaktycznego, wymianę informacji o nowych technologiach oraz konsultacje pomiędzy LOTAMS a Politechniką w zakresie dziedzin elektroniki, telekomunikacji, informatyki, automatyki, robotyki, elektrotechniki, lotnictwa, mechatroniki, inżynierii produkcji i transportu, ukierunkowanych na rozwój branży lotniczej. Umowę podpisali prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Rektor PRz i Marcin Kwietniak, Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu w LOTAMS.

Ponadto, podczas spotkania Dziekan WEiI dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz powołał Panią Darię Korcz (Project Manager LOTAMS) w skład Rady Gospodarczej przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów oraz jedynym Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer na obszar Europy Centralnej oraz Wschodniej.

Powrót do listy aktualności