Aktualności

Podsumowanie konferencji IV Something About IT Security

07-06-2019 r.
Fot. M. Nycz

W dniu 22 maja 2019 r. w auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się czwarta edycja konferencja pt. „Something About IT Security”. Konferencja była współorganizowana przez koło naukowe Something About IT Security, Zakład Systemów Złożonych i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Patronatu honorowego udzieli Ministerstwo oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W konferencji, której z każdym rokiem cieszy się dużym zainteresowanie udział wzięli przedstawiciele środowisk zarówno akademickich jak i przemysłu m.in.: PaloAlto, PGS Software, Deloitte, Clico, OPTeam. Konferencja była podzielona na cztery panele w których wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ostatnim panelu zostały przedstawione prezentacje osiągnieć naukowych studentów gdzie mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z innymi ośrodkami oraz przedstawicielami zaproszonych firm informatycznych.

Tematyka zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że technologie informatyczne, które dostarczają użytkownikom nowe rozwiązania rozwijają się w dzisiejszych czasach w zawrotnym tempie. Dodatkowo rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, intensywny wzrost znaczenia systemów e-commerce powoduje nowe zagrożenia, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Dodatkowo zaistniała sytuacja wymusza odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Organizacja konferencji możliwa była dzięki wsparciu licznych sponsorów: Clico, PGS Software, Deloitte, PTI za co serdeczne dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery.

W imieniu organizatorów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mariusz Nycz

Powrót do listy aktualności