Aktualności

Podsumowanie konferencji Something About IT Security

04-05-2018 r.

W dniu 20 kwietnia br. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się konferencja pt. „Something About IT Security”. Konferencja była współorganizowana przez koło naukowe Something About IT Security i Zakład Systemów Złożonych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk zarówno akademickich jak i przemysłu m.in.: PaloAlto, Asseco, PGS Software, Prevenity, Clico, OPTeam, Veracomp, eSecure. Konferencja była podzielona na trzy panele w których wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ostatnim panelu zostały przedstawione prezentacje osiągnieć naukowych studentów gdzie mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z innymi ośrodkami oraz przedstawicielami zaproszonych firm informatycznych.

Tematyka zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że technologie informatyczne, które dostarczają użytkownikom nowe rozwiązania rozwijają się w dzisiejszych czasach w zawrotnym tempie. Dodatkowo rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, intensywny wzrost znaczenia systemów e-commerce powoduje nowe zagrożenia, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Dodatkowo zaistniała sytuacja wymusza odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery.

W imieniu organizatorów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mariusz Nycz

Powrót do listy aktualności