Strona: Podsumowanie Międzynarodowego Seminarium 'Current Issues' in Economics, Management and Engineering / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Podsumowanie Międzynarodowego Seminarium 'Current Issues' in Economics, Management and Engineering

2021-07-19
, red.  Andrzej Siuda, Kinga Dębska, Adrian Kocur, Norbert Drążek

W dniu 2.06.2021 r. odbyło się międzynarodowe seminarium International Seminar ‘Current Issues’ in Economics, Management and Engineering. Z powodu panującej na całym świecie sytuacji, zostało ono zorganizowane na platformie Microsoft Teams. W seminarium uczestniczyli studenci z Indii, Turcji, Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Polski. Celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy uczestników, wymiana doświadczeń oraz poglądów na forum międzynarodowym z zakresu ekonomii, zarządzania i szeroko rozumianych nauk inżynieryjnych.

Międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe zostało zorganizowane przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Rolę koordynatora do spraw organizacji pełnił Wydział Zarządzania przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Ekonomistów działającym przy Zakładzie Ekonomii. Opiekę organizacyjno-merytoryczną nad projektem sprawowała dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz.

 Uczestnicy

Wśród uczestników seminarium obecni byli przedstawiciele 23 zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich:  Adamas University (Indie), Universidade Federal de Juiz de Fora (Brazylia), Eskisehir Technical University (Turcja), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Universidade da Beira Interior (Portugalia), Ca' Foscari University (Włochy), Università di Roma La Sapienza (Włochy), Poltava National Agriculture University (Ukraina), National University of Life and Environmental Sciences (Ukraina), Kyiv National Economic and Trade University (Ukraina), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Politechnika Rzeszowska.

 Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej Seminarium weszli znakomici przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący ośrodki naukowe w kraju i za granicą, w tym m.in. przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki i Informatyki:

 • Dziekan, dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz;
 • Prodziekan ds. kształcenia, dr inż. Mirosław Mazurek;
 • Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz;
 • Kierownik Zakładu Systemów Złożonych, dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz;
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych, dr inż. Bartosz Trybus;
 • dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz;
 • dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz;
 • dr inż. Bartosz Pawłowicz.

Pełny skład Rady został przedstawiony na grafice dostępnej w galerii zdjęć.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w prace Rady Naukowej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszelkie Państwa spostrzeżenia i okazane wsparcie. 

 Prelegenci z Politechniki Rzeszowskiej

Wśród 29 prelegentów, 10 osób reprezentowało Politechnikę Rzeszowską i Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów: 

 • Kinga Dębska (WZ, finanse i rachunkowość, 1 rok) – ‘Who pays for knowledge? About brain drain’,
 • Norbert Drążek (WZ, zarządzanie, 3 rok) – ‘CSR as part of modern management in case of insurance associations’,
 • Michał Frankiewicz (WBMiL, lotnictwo i kosmonautyka, 1 rok) – ‘Corporate social responsibility in the aviation industry’,
 • Adrian Kocur (WZ, finanse i rachunkowość, 1 rok) – ‘Unemployment problem during
  COVID-19 in the USA’,
 • Agnieszka Puć (WZ, finanse i rachunkowość, 3 rok) – ‘The role of income tax in the state’,
 • Natalia Siorek (WZ, finanse i rachunkowość, 3 rok) – ‘The COVID-19 pandemic versus the labor market’,
 • Szymon Smaga (WZ, finanse i rachunkowość, 3 rok) – ‘Tax avoidance in Poland’, 
 • Katarzyna Szpiech (WZ, finanse i rachunkowość, 3 rok) – ‘Make your life greener’,
 • Weronika Świeca (WZ, finanse i rachunkowość, 3 rok) – ‘An invisible barrier in women’s careers’.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki reprezentował Andrzej Siuda, student III roku automatyki i robotyki, który wystąpił z prezentacją „Advantages and disadvantages of selected solutions using artificial intelligence”. Przedstawił w niej wieloaspektową analizę wybranych zastosowań sztucznej inteligencji w życiu codziennym.

Wszystkie zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium prezentacje były niezwykle interesujące i pobudzały do konstruktywnej dyskusji z przedstawicielami Rady Naukowej.

Nagrody dla studentów

W trakcie Seminarium dokonano wyboru najlepszych prelekcji. Po sesji pierwszej wśród nagrodzonych znaleźli się: reprezentujący Hiszpanię Diego Piriot Muñoz i Ana González Busta  (Universidad de Oviedo) oraz z Politechniki Rzeszowskiej Natalia Siorek, należąca do Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów.

Po sesji drugiej największe uznanie zdobyła przedstawicielka Politechniki Warszawskiej Karina Rusinek oraz studenci reprezentujący Politechnikę Rzeszowską: Weronika Świeca (również przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów) i Karolina Rojek. Wyróżnieni zapadli w pamięć dzięki ciekawemu doborowi tematów, dobremu przygotowaniu merytorycznemu, a także umiejętnościom oratorskim i będącej na wysokim poziomie komunikacji niewerbalnej.

 Podziękowania

Podziękowania kierujemy do osób, bez których wsparcia współpraca międzynarodowa/międzywydziałowa byłaby niemożliwa, tj. dla: prorektora ds. studenckich prof. dr hab. inż. Grzegorza Ostasza, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beaty Zatwarnickiej-Madury, prof. PRz, dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. Romana Zajdla, prof. PRz, prodziekana Wydziału Zarządzania ds. rozwoju dr hab. Tadeusza Olejarza, prof. PRz, prodziekanów Wydziału Zarządzania ds. kształcenia dr Justyny Stecko i dr inż. Pawła Dobrzańskiego, prodziekanów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki ds. kształcenia dr inż. Mirosława Mazurka i dr inż. Witolda Posiewały, prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzeja Pacana, prof. PRz, a także dla Kierownika Zakładu Ekonomii dr hab. inż. Stanisława Gędka, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem dr hab. Krystyny Kmiotek, prof. PRz, kierownika Zakładu Metod Ilościowych dr hab. Grzegorza Mentla, prof. PRz, kierownika Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki dr hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, prof. PRz i kierownika Zakładu Systemów Złożonych dr hab. inż. Dominika Strzałki, prof. PRz.

Wyrazy szacunku składamy na ręce pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych dr inż. Bartosza Trybusa, pełnomocnika Dziekana WZ ds. wymiany międzynarodowej studentów, w tym programu Erasmus+ dr inż. Pawła Perza, koordynatora WBMiL ds. studentów studiujących w ramach Programu Erasmus+ dr hab. inż. Andrzeja Dzierwy, prof. PRz, którzy z wielką serdecznością wspierają nas na forum międzynarodowym.

Szczególne podziękowania należą się dr Marzenie Hajduk-Stelmachowicz, za niezwykłe zaangażowanie w organizację tego wydarzenia oraz czas poświęcony studentom na dopracowanie ich wystąpień. Niezależnie od natłoku innych obowiązków, Pani Doktor zawsze znajduje czas, aby pokazać studentom, że współpraca międzynarodowa daje efekt synergii i jest kluczem do sukcesu oraz poszerzania horyzontów.

Dziękujemy za umożliwienie nam rozwoju osobistego oraz zawodowego nie tylko na forum krajowym, ale także międzynarodowym.

Równie serdeczne podziękowania składamy całej Radzie Naukowej. Dzięki Państwa spostrzeżeniom wiele się nauczyliśmy.

Powrót do listy aktualności