Aktualności

Podwójne dyplomy dla kierunku elektrotechnika

10-10-2018 r.
Fot. B. Motyka

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lwowską. Porozumienie ma na celu wymianę doświadczeń i dalszy rozwój w zakresie wspólnego kształcenia i dyplomowania.

Umowa dotyczy podwójnego dyplomowania dla kierunku elektrotechnika. Wspólnie z Politechniką Lwowską realizowany będzie semestr wyrównujący różnice programowe dla studentów, następnie studenci będą przygotowywać pod kierunkiem swoich opiekunów prace dyplomowe. Dzięki zawartej umowie będą mogli uzyskać wspólny dyplom obu uczelni.

Porozumienia ma na celu ponadto zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia, promowanie międzynarodowej mobilności akademickiej studentów w obszarze szkolnictwa wyższego, promowanie komunikacji międzykulturowej i wielojęzyczności, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia oraz zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez posiadanie wspólnego dyplomu.

Powrót do listy aktualności