Strona: Porozumienie o współpracy z Helmut Schmidt University w Hamburgu / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Porozumienie o współpracy z Helmut Schmidt University w Hamburgu

2019-05-16

Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o  współpracy z Helmut Schmidt University (Uniwersytet Federalnych Sił Zbrojnych) w Hamburgu w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i rozwojowej. Umowę w tej sprawie podpisał prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej i  prof. Klaus Beckmann, rektor Helmut Schmidt University.  

Porozumienie będzie realizować Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Wydziału Elektrotechniki i  Informatyki, natomiast ze strony Uniwersytetu w Hamburgu Katedra Maszyn i Układów Napędowych.

Podpisana umowa zakłada m.in. rozwój wspólnych projektów badawczych, organizowanie wspólnych działań akademickich i naukowych, takich jak kursy, konferencje, seminaria, sympozja lub wykłady czy wymianę pracowników oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Koordynatorem projektu będzie prof. Lesław Gołębiowski z Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki PRz.  Realizowana w ramach umowy badania będą dotyczyć aktualnych zagadnień i innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w dziedzinie zasilania elektrycznego, elektromobilności i specjalnej techniki napędowej. Badania obejmą też nowoczesne metody techniki wysokich napięć i zabezpieczeń przepięciowych i piorunowych w zakresie ochrony maszyn.

W ramach podpisanej umowy zostały zaproponowane następujące zakresy badań: dynamika napędów elektrycznych w sieci, numeryczne metody obliczanie pola magnetycznego, mobilność elektryczna, energia odnawialna/energia wiatrowa, modelowanie napędów elektrycznych, turbogeneratory, systemy ochrony elektrowni przed przepięciami i piorunami oraz innowacyjne układy napędowe i maszyny specjalne.

Powrót do listy aktualności