Aktualności

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

12-04-2019 r.
Fot. A. Surowiec

W dniu 10 kwietnia br. Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach. W ramach porozumienia uczelnia obejmie honorowym patronatem klasy technikum informatycznego, które będą nosić nazwę klasy politechnicznej. Opiekę merytoryczną i patronat honorowy nad klasą politechniczną sprawował będzie Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Porozumienie podpisali dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej oraz Agnieszka Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach. Wydział Elektrotechniki i Informatyki reprezentował dr inż. Dominik Strzałka, prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.

Podpisane porozumienie ma na celu wymianę doświadczeń poprzez udział nauczycieli Zespołu Szkół Agro-Technicznych w konferencjach organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską. Porozumienie przewiduje też organizację szkoleń, kursów i wykładów dla nauczycieli ZSA-T w Ropczycach.

Ponadto uczniowie szkoły będą też mogli brać udział w pracach Kół Naukowych PRz. Zespół Szkół Agro-Technicznych utworzy natomiast tzw. klasy politechniczne oraz podejmie starania na rzecz wprowadzenia zmian w programie nauczania uwzględniając sugestie ze strony Politechniki.

 

Powrót do listy aktualności