Strona: Posiedzenie Rady Gospodarczej / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Posiedzenie Rady Gospodarczej

2021-02-24

W dniu 24.02.2021 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki odbyło się IV spotkanie Rady Gospodarczej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gospodarczej Bolesław Pałac.

W ramach spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie Uczelni i pracy ze studentami podczas pandemii,
  • nowoprojektowany budynek (D) Wydziału Elektrotechniki i Informatyki,
  • współpraca przemysłu z WEiI – staże, realizacja tematów prac dyplomowych.

Ponadto na forum Rady Gospodarczej WEiI przedstawiono dwa bardzo interesujące tematy:

  • Nowe technologiczne możliwości badań i osiągnieć walki z pandemią COVID 19 (Sylwester Korzeniak – firma ML System). 
  • Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) - Główne cele i stan aktualny (Roman Tabisz – Politechnika Rzeszowska). Obrady ze względu na pandemię odbyły się w sposób zdalny.
Powrót do listy aktualności