Pracownicy Zakładu Systemów Złożonych we władzach Polskiego Towarzystwa Informatycznego

30-06-2020

W dniu 27 czerwca 2020 XIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego wybrał pracowników Zakładu Systemów Złożonych do władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz do Rady Naukowej. Zjazd Delegatów PTI został po raz pierwszy w historii przeprowadzony całkowicie w formie zdalnej.

Dr inż. Marek Bolanowski, prof. PRz został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego PTI i będzie odpowiedzialny za wsparcie działań w obszarze nauki oraz za kwestie związane z informatyzacją.

Dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz został wybrany jako członek Rady Naukowej PTI.

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej. Praca Rady koncentruje się na następujących zagadnieniach: wyznaczanie kierunków i identyfikowanie obszarów aktywności naukowej PTI, animowanie i koordynowanie działalności doradczej PTI, wydawanie zeszytów naukowych i innych publikacji naukowych, w szczególności zawierających materiały prezentowane na konferencjach organizowanych przez PTI, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla konferencji naukowych organizowanych przez PTI.

Więcej informacji na temat działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Rady Naukowej PTI można znaleźć na stronach: https://pti.org.pl/ oraz http://rn.pti.org.pl/

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

lapa-1.jpg logo_zwykle_rgb.png
Powrót do listy aktualności