Strona: Pracownik Wydziału w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Pracownik Wydziału w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

2020-01-21
Fot. R. Białorucki

15 stycznia 2020 odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW), działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI). Na zebraniu tym uchwalono Regulamin określający cele i zasady współpracy, wybrano 7 osobową Radę Sieci oraz Członków. Osobowy skład Rady i Zespołu Koordynującego podany jest na stronie: http://www.pcinn.org/aktualnosci/powstala-rada-podkarpackiej-sieci-laboratoriow-badawczych-i-wzorcujacych.

Twórcą i głównym koordynatorem PSLBiW jest dr inż. Roman Tabisz z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych.

Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących stanowi obecnie 45 laboratoriów. Jest to  platforma interdyscyplinarnej współpracy profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi a także oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów. Głównym celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów. Sieć jest strukturą otwartą i każde laboratorium, które będzie zainteresowane tego rodzaju współpracą, może włączyć się do tej struktury podpisując odpowiednie porozumienie z PCI (kontakt: laboratoria@pcinn.org)

Powrót do listy aktualności