Strona: Promocje habilitacyjne i doktorskie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Promocje habilitacyjne i doktorskie

2022-07-01
Fot. A. Surowiec

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej poświęcone promocjom habilitacyjnym i doktorskim  to naukowe święto uczelni, stanowiące podziękowanie za zaangażowanie w pracę nad ciągłym umacnianiem pozycji Politechniki Rzeszowskiej w środowisku akademickim.

Posiedzeniu Senatu, które odbyło się 30 czerwca w auli Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego PRz, przewodniczył rektor uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy i studenci naszej uczelni oraz rodziny i bliscy promowanych naukowców.

Słowo od rektora

Rektor, rozpoczynając uroczystość, podkreślił, że siła Politechniki Rzeszowskiej tkwi w jej pracownikach. „Ten dzień jest niezwykle ważny dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni, a przede wszystkim dla osób, które uzyskały stopień naukowy, oraz ich bliskich. Stanowi swoiste podsumowanie pewnego etapu działalności naukowej na naszej uczelni. Państwa zaangażowanie w pracę nad ciągłym umacnianiem pozycji naszej uczelni w środowisku akademickim jest ogromne. Ta uroczystość jest podziękowaniem za Państwa trud” – mówił prof. Piotr Koszelnik.

Promocje habilitacyjne

Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej są promocje habilitacyjne i doktorskie. Tę część uroczystości prowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał

  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika: dr hab. inż. Mariusz Węglarski.

Dyplom wręczyli rektor prof. Piotr Koszelnik oraz przewodniczący Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek.

Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach, w tym jednej na naszym Wydziale. W roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej nadano stopień naukowy doktora habilitowanego sześciu osobom, w tym jednemu pracownikowi naszej uczelni.

Promocje doktorskie

Stopień doktora uzyskał

  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika: dr inż. Andrzej Smoleń – promotor dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz.

Po złożeniu ślubowania przez doktorów prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp powiedział: „Na mocy uchwał Rad Dyscyplin ogłaszamy, że mianowano Was doktorami i nadano Wam wszelkie prawa i przywileje z tym związane.”

Dyplom wręczyli rektor prof. Piotr Koszelnik oraz Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek.

Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach naukowych, w tym w dwóch na naszym Wydziale. W roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej nadano stopień naukowy doktora 29 osobom. W tej grupie było 1 pracownik naszej uczelni.

Na zakończenie uroczystości rektor prof. Piotr Koszelnik serdecznie pogratulował uzyskania stopni naukowych, jednocześnie życząc doktorom habilitowanym i doktorom nauk inżynieryjno-technicznych dalszego prężnego rozwoju, konsekwencji w dążeniu do realizacji podjętych zamierzeń. „Życzę Państwu satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów naukowych” – podsumował rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Powrót do listy aktualności