Strona: Przedłużenie realizacji zajęć w trybie zdalnym / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Przedłużenie realizacji zajęć w trybie zdalnym

2020-12-14

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną Rektor Politechniki Rzeszowskiej podjął decyzję o przedłużeniu okresu realizacji zajęć w trybie zdalnym do 1 lutego 2021 r.

Utrzymana jest możliwość prowadzenia konsultacji oraz badań niezbędnych do realizacji prac dyplomowych.

Za zgodą Dziekana Wydziału Chemicznego stacjonarnie będą realizowane wybrane zajęcia laboratoryjne, które nie mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione studentom przez koordynatorów przedmiotów.

W przypadku egzaminów i zaliczeń końcowych zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym. O sposobie przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu decyduje nauczyciel w porozumieniu ze studentami.

W przypadku decyzji o przeprowadzeniu egzaminu/zaliczenia na terenie uczelni należy o tym powiadomić Dziekana i przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

komunikat_nr_r-077-47-8_2020.pdf (772.70 KB, pdf)

Powrót do listy aktualności