Strona: Rozstrzygnięto konkurs / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rozstrzygnięto konkurs

2021-01-19
, red.  dr inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz

35 Konkurs na najlepszą się pracę dyplomową studentów WEiI PRz

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie przy współpracy z Kołem SEP Politechniki Rzeszowskiej zorganizował w dniu 15 stycznia 2021 roku II etap Konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Konkursowi przewodniczyła i prowadziła Pani Prezes ZO SEP Kol. Barbara KOPEĆ. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Po ocenie przedstawionych prezentacji, Jury nagrodziło następujące prace:

  • I miejsceinż. Marcin Maślach: Projekt i wykonanie układu sterowania panelem fotowoltaicznym, opiekun dr inż. Danuta Pliś,
  • II miejsce – mgr inż. Adrian Zając: Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego obiektów architektonicznych, opiekun dr inż. Henryk Wachta,
  • III miejsceinż. Rafał Żyła: Diagnozowanie procesu frezowania przy pomocy metod uczenia maszynowego, opiekun dr inż. Tomasz Żabiński.

 Wyróżnienia otrzymały następujące prace:

  • mgr inż. Konrad Burdzel: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia, opiekun dr inż. Jadwiga Płoszyńska,
  • mgr inż. Krystian Hryców: Bezsensoryczny sterownik silnika BLDC z predyktorem czasu komutacji, opiekun dr inż. Krzysztof Mleczko,
  • mgr inż. Michał Mielech: Badanie czynników wpływających na stopień odkształcenia prądu pobieranego przez wybrane układy zasilające stosowane w lampach LED, dr inż. Kazimierz Kuryło.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Organizatorzy serdecznie gratulują uczestnikom konkursu i dziękują sponsorom za wsparcie tego pięknego przedsięwzięcia.

Powrót do listy aktualności