Aktualności

Seminarium

26-11-2019 r.

Podczas seminarium, przedstawiciel PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, pan Tadeusz Moskwa, zaprezentował przebieg prac realizowanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „System autonomicznej redukcji skutków awarii głębi sieci energetycznej (SARSA)”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja – lider oraz Mindmade sp. z o.o., i Apator Elkomtech S.A., i jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym jego celem jest rozwiązanie problemów związanych z awariami napowietrznych linii sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN), szczególnie podczas złych warunków pogodowych, awarii masowych lub sytuacji katastrofalnych.

W ramach realizacji projektu, planowane jest wdrożenie autonomicznego systemu dla sieci średniego napięcia, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci tak, aby sposób przywrócenia zasilania u odbiorców był optymalny. Efektem realizacji proponowanego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie liczby i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej oraz szybka i skuteczna izolacja miejsca zwarcia a tym samym poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI, charakteryzujących przeciętny czas trwania i przeciętną częstość występowania przerw długich i bardzo długich tj. trwających dłużej niż 3 minuty ale nie dłużej niż 24 godziny. Na potrzeby projektu wybrana została przestrzeń pilotażowa, będąca fragmentem majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Stanowi ją układ trzech sąsiadujących fragmentów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia zasilanych trzech stacji 110/15 kV: GPZ Boguchwała, GPZ Sędziszów i GPZ Staroniwa.

Powrót do listy aktualności