Aktualności

Seminarium PTETiS - 4 marca 2020 r.

02-03-2020 r.

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Przewodniczący Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso­wanej zapraszają na seminarium, które odbędzie się w dniu

4 marca 2020 r. (środa) o godz. 10.30 w sali A61.

Podczas seminarium przedstawiciele Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprezentują referat nt.:

 „Oferta uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych SEP i Izby Inżynierów Budownictwa”.

 Zapraszamy do udziału w seminarium wszystkich zainteresowanych tematyką.

Powrót do listy aktualności