Aktualności

Seminarium PTETiS

04-10-2018 r.

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Przewodniczący Oddziału
Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
zapraszają na seminarium, podczas którego


dr inż. Piotr Bogusz


przedstawi referat, dotyczący monografii habilitacyjnej oraz wniosku habilitacyjnego
na temat:

"Sterowanie maszyn reluktancyjnych przełączalnych w napędach pojazdów elektrycznych".


1. Modele matematyczne i symulacyjne maszyn SRM.
2. Autorskie algorytmy sterowania.
3. Wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych.
4. Osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie.
Seminarium odbędzie się 10 października 2018 r. (środa) o godz. 10.30 w sali A101,
przy ul. W. Pola 2.

Powrót do listy aktualności