Strona: Spotkanie władz dziekańskich z przedstawicielami Samorządu Studenckiego / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Spotkanie władz dziekańskich z przedstawicielami Samorządu Studenckiego

2021-01-26

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie (online) władz dziekańskich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z przedstawicielami wydziałowego Samorządu Studenckiego.

Spotkanie otworzył dziekan WEiI dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz, który przywitał wszystkich obecnych.
W dyskusji uczestniczyli również prodziekani ds. kształcenia: dr inż. Mirosław Mazurek, dr inż. Witold Posiewała oraz prodziekan ds. rozwoju: dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz. Ze strony studentów udział wzięli przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego – Konrad Łukiewicz oraz Magdalena Kochman, Norbert Cierpicki i Krzysztof Wrona.

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Witold Posiewała poinformował przedstawicieli samorządu o zbliżającej się ocenie kształcenia zdalnego na Wydziale. W swojej wypowiedzi podkreślił również, że mając na uwadze troskę o jakość kształcenia zachodzi potrzeba ciągłego jego monitorowania, dlatego zaapelował do studentów o zgłaszanie uwag oraz propozycji, które umożliwiłyby optymalizację standardów tej formy kształcenia. Prodziekan poinformował również o trwających aktualnie pracach nad przygotowaniem nowego kierunku „elektromobilność” .

Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego – Konrad Łukiewicz poinformował o planach dotyczących organizacji Dni Wydziału w maju lub czerwcu br. Wydarzenie skierowane byłoby nie tylko do studentów, ale również uczniów szkół średnich, potencjalnych kandydatów na studia.

Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące działalności kół naukowych. Zwrócono uwagę na potrzebę rozbudowania informacji z tego zakresu, które ułatwiłyby studentom rozwijanie swoich zainteresowań naukowych.

Na zakończenie dziekan WEiI podkreślił, że współpraca studentów z władzami wydziału jest niezbędna i przynosi niewymierne korzyści obydwu stronom oraz jeszcze raz zachęcił do udziału w procesie ankietyzacji nauczycieli akademickich, zajęć i dziekanatu.

Powrót do listy aktualności