Strona: Spotkanie władz PRz z pracownikami Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Spotkanie władz PRz z pracownikami Wydziału

2021-07-14
Fot. B. Motyka

W dniu 13 lipca 2021 r. w Sali V-2 odbyło się spotkanie władz uczelni z pracownikami Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki. Spotkanie poświęcone było sytuacji na WEiI oraz Politechnice Rzeszowskiej.

W trakcie dwugodzinnego spotkania rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik omówił sytuację uczelni i zasygnalizował plany jej rozwoju, prorektor ds. kształcenia – dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz omówiła problemy i zagadnienia związane z kształceniem studentów, programami studiów itp., prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp zapoznał zebranych z projektami badawczymi i pozyskiwanymi grantami, prorektor ds. nauki – dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz przedstawił zagadnienia związane z ewaluacją dorobku naukowego, a prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz mówił o sprawach studenckich i o współpracy międzynarodowej, kanclerz – mgr inż. Andrzej Sowa deklarował pomoc w zakresie spraw technicznych i gospodarczych.

Druga część spotkania miała charakter otwartej dyskusji. Pracownicy WEiI mieli okazję, by zadać nurtujące ich pytania dotyczące funkcjonowania uczelni, wydziału.

Powrót do listy aktualności