Strona: Stopień doktora dla Marcina Leśko / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Stopień doktora dla Marcina Leśko

2022-02-11
, red.  Renata Fularska
Fot. M. Leśko

Uchwałą z dnia 9 lutego 2022 r. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nadała mgr. inż. Marcinowi Leśko – asystentowi w Katedrze Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz wyróżniła rozprawę doktorską. Temat rozprawy doktorskiej: Oprawa oświetleniowa o zmiennej bryle świetlnej. 

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. Politechniki Świętokrzyskiej, promotorem pomocniczym dr. inż. Henryk Wachta z Politechniki Rzeszowskiej, recenzentami: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz z Politechniki Białostockiej oraz dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. prof. Instytutu Elektrotechniki Sieci Badawczej Łukasiewicz w Warszawie.

Dr inż. Marcin Leśko ukończył jednolite studia magisterskie w 2011 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechnice Rzeszowskiej na kierunku elektrotechnika. Obecnie pracuje w Katedrze Energoelektronikii Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Głównym obszarem jego działalności naukowej jest technika świetlna, zagadnienia związane z modelowaniem i konstrukcją układów świetlno-optycznych, opraw oświetleniowych oraz fotometrią.

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów!

Powrót do listy aktualności