Aktualności

Stopień doktora w dyscyplinie informatyka dla Pana Dawida Warchoła

06-07-2018 r.
, red. RF

W dniu 6 lipca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Dawida Warchoła na temat: "Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D "

Promotorem przewodu był Pan dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz, promotorem pomocniczym Pan dr inż. Tomasz Kapuściński natomiast recenzentami Panowie: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr hab. inż. Adam Wojciechowski z Politechniki Łódzkiej.

Rada Wydziału nadała Panu Dawidowi Warchołowi stopnień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżniła rozprawę doktorską.

Gratulujemy!d_warchol.png

Powrót do listy aktualności