Komunikat dot. terminu złożenia pracy dyplomowej

27-10-2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu złożenia pracy dyplomowej dla studentów ostatniego (7) semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia umożliwiającego kontynuacje studiów na drugim stopniu informujemy, że ustalono następujące terminy złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału:

  • 22.01.2021 r., dla studentów, którzy zamierzają rekrutować się na studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • 22.02.2021 r., dla pozostałych studentów.

Równocześnie informujemy, że złożenie pracy dyplomowej może być wykonane jedynie po ostatecznym zatwierdzeniu pracy w APD (pkt 5). Procedura postępowania z pracą dyplomową magisterską i inżynierską na WEiI opublikowana jest na stronie: https://weii.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa

Powrót do listy aktualności