Aktualności

Zakończono ankietyzację

05-02-2019 r.
, red. RF

Dnia 19 lutego br. zakończyła się ankietyzacja, która ma na celu  poprawę jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich.

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- program kształcenia dla modułu zajęć;

- organizację studiów;

- dziekanat.

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej.

Serdecznie dziękujemy za udziału w badaniach ankietowych !!!

Powrót do listy aktualności