Strona: Tytuł Eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Tytuł Eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej

2022-04-10
, red.  M. Węglarski
P. Jankowski-Mihułowicz

Miło nam poinformować, że dwóm pracownikom naszego Wydziału

  • dr. hab. inż. Piotrowi Jankowskiemu-Mihułowiczowi, prof. PRz z Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
    oraz
  • dr. hab. inż. Damianowi Mazurowi, prof. PRz z Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
    nadano tytuł Eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej NOT.

Tytuł ten przyznano uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Nr 16/XXVI z dnia 18 marca 2022 roku.

 Otrzymane wyróżnienie stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych posiadanych przez Panów Profesorów w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. Jest również uhonorowaniem ich wieloletniej pracy badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej, a także eksperckiej zarówno w gremiach zarządczych Politechniki Rzeszowskiej jak i opiniotwórczych działających na rzecz podmiotów zewnętrznych.

https://not.lublin.pl/ldt-not/o-nas/misja-i-statut/

https://not.lublin.pl/ldt-not/projekty/ekspert-not/

Powrót do listy aktualności