Strona: Uhonorowano kolejną osobę załużoną dla Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Uhonorowano kolejną osobę załużoną dla Wydziału

2021-12-16
Fot. Beata Motyka

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 grudnia br. Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Roman Zajdel, prof.PRz poinformował, że uhonorowano portretem kolejną osobę w Galerii Zasłużonych dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w hallu budynku A, bezpośrednio przed wejściem do sali Rady Wydziału.

Uhonorowany został mgr inż. Kazimierz Brydak - pracownik Wydziału w latach 1977-2020, wieloletni pracownik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych, organizator cyklicznej konferencji "Międzynarodowe Seminarium Metrologów", specjalista z dyscypliny elektrotechnika w zakresie mikroprocesorowych i komputerowych systemów pomiarowych.

Na prośbę Dziekana, dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz, Kierownik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych, przybliżył sylwetkę mgr. inż. Kazimierza Brydaka.

Kazimierz Brydak był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Na Politechnice pracował ponad 40 lat, najpierw jako asystent a następnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Równolegle z pracą dydaktyczną zajmował się wdrażaniem na Politechnice Rzeszowskiej systemów informatycznych w administracji w działach kadr i księgowości.  Od 1998 r. do 2017 r. pełnił funkcję administratora sieci komputerowych systemów administracji Politechniki Rzeszowskiej.

Od 1998 r. pełni funkcję sekretarza organizacyjnego cyklicznych konferencji - Międzynarodowego Seminarium Metrologów (MSM), które ostatnie, z jego udziałem, odbyło się w listopadzie 2020 roku.

Był bardzo życzliwym i dobrym dydaktykiem prowadził zajęcia wykładowe i laboratoryjne z przedmiotów: Mikrosystemy Pomiarowe i Procesory Sygnałowe,  Systemy Pomiarowe Wielkości Fizycznych, Programowanie Mikrokontrolerów, Oprogramowanie Systemów Pomiarowych, Interfejsy Pomiarowe,  Programowa Obsługa Aparatury Elektroniczne. Był autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich.

W uroczystości wzięła udział również Pani Grażyna Brydak, żona śp. Kazimierza Brydaka.

Pan Dziekan zwrócił się do zgromadzonych słowami:

"...Pan Kazimierz Brydak poświęcił Wydziałowi całe swoje aktywne życie zawodowe. Był nie tylko cenionym dydaktykiem, ale i również realizował liczne prace naukowo-badawcze. Był przede wszystkim naszym kolegą, szczególnie bliskim pracownikom Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych.

Tym skromnym zdjęciem w galerii zasłużonych Wydział dziękuje koledze Brydakowi za to, że był z nami i zapewniam o pamięci."

oraz podziękował za udział w wydarzeniu.

Uroczyste odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci wybitnych i zasłużonych osób, które swoją działalnością wywarły trwały ślad w historii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, a tym samym Politechniki Rzeszowskiej miało miejsce dnia 29 listopada 2017 r. Pomysłodawcą utworzenia galerii był profesor Kazimierz Buczek, który podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej powiedział:

„..-  Wiele wspaniałych, wybitnych osób, które tworzyły podwaliny pod współczesny wizerunek i potencjał Wydziału już odeszło. Aby uhonorować ich zasługi i uczcić pamięć oraz przekazać przyszłym pokoleniom jak duży i znaczący wkład wnieśli w rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie zrodził się pomysł utworzeniu galerii zasłużonych…”

 kzaimierz_brydak.png

 

Powrót do listy aktualności