Strona: Warsztaty programowania w języku Python / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Warsztaty programowania w języku Python

2022-04-09
, red.  Alicja Gerka, Paweł Dymora
mgr inż. Wioletta Kulczyńska

O warsztatach
W dniu 8.04.2022 r. w Zespole Szkół Elektronicznych, w ramach porozumienia podpisanego z Politechniką Rzeszowską, odbyły się warsztaty programowania w języku Python. Warsztaty poprowadziła mgr inż. Alicja Gerka - pracownica Zakładu Systemów Złożonych WEiI i absolwentka ZSE.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich i czwartych specjalności technik informatyk. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach. Grupa uczniów, która nie miała wcześniejszych doświadczeń z językiem Python najpierw wysłuchała wykładu wprowadzającego, po którym uczestnicy, przy wsparciu prowadzącej, rozwiązywali zadania matematyczne z wykorzystaniem technik programowania proceduralnego. Na końcu zajęć uczniowie zapoznali się także z podstawami programowania obiektowego.
Tematem warsztatów dla grupy zaawansowanej było wprowadzenie do uczenia maszynowego. Uczniowie czwartej klasy dowiedzieli się czym jest machine learning i jakie problemy można rozwiązać z jego pomocą. Wykorzystując biblioteki Pythona takie jak Pandas, Seaborn, scikit-learn i TensorFlow uczestnicy zajęć nauczyli się podstaw przetwarzania i wizualizacji danych, stworzyli prosty model regresyjny do prognozowania cen nieruchomości oraz przetestowali działanie sieci neuronowej w zadaniu klasyfikacji.

Materiały z warsztatów
Materiały z warsztatów (wraz z linkami do polecanych kursów online dot. zagadnień poruszanych podczas zajęć) są dostępne na stronie domowej mgr inż. Alicji Gerki pod linkiem:
https://agerka.v.prz.edu.pl/materialy-do-pobrania/materialy-ogolnodostepne


Koordynatorzy współpracy
Na Wydziale współpracę pomiędzy WEiI PRz, a Zespołem Szkół Elektronicznych koordynuje dr inż. Paweł Dymora. Po stronie ZSE, organizatorem spotkania i opiekunem uczniów podczas warsztatów była mgr inż. Wioletta Kulczyńska.


Powrót do listy aktualności