Strona: Warsztaty projektowania płytek drukowanych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Warsztaty projektowania płytek drukowanych

2022-06-15
, red.  Wioletta Kulczyńska, ZSE; Jakub Wojturski, WEiI
Uczniowie podczas warsztatów

Warsztaty dla uczniów

W dniu 9 czerwca 2022 w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, w ramach porozumienia pomiędzy Szkołą a Uczelnią, odbyły się warsztaty projektowania płytek drukowanych w programie KiCad. Warsztaty dla uczniów klas drugich o specjalności „Technik elektronik” prowadził student Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Pan Dawid Cisło.

Tematyka warsztatów

Tematyka warsztatów dotyczyła m. in. sposobów tworzenia schematów elektrycznych oraz projektowania płytek PCB na podstawie schematu, prawidłowego rozmieszczania elementów na płytce, prowadzenia ścieżek, przelotek i powierzchni, przypisywania footprintów do elementów, metodyki wykonywania testów ERC oraz DRC a także generowania i weryfikacji plików produkcyjnych Gerber oraz Drill.

Prowadzący warsztaty

Warto dodać, że Pan Dawid Cisło jest absolwentem Szkoły i od wielu lat pasjonuje się właśnie projektowaniem płytek drukowanych. Aktualnie Pan Dawid Cisło studiuje na trzecim roku studiów inżynierskich na kierunku „Elektronika i telekomunikacja”.

Powrót do listy aktualności