Strona: Wręczenie odznaczeń i medali dla pracowników Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wręczenie odznaczeń i medali dla pracowników Wydziału

2022-10-11

Podczas uroczystości 72. inauguracji roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej wręczono odznaczenia państwowe oraz medale „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”.

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymało 15 pracowników uczelni, w tym 6 pracowników WEiI, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 15 osób, w tym 3 pracowników WEiI, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono 6 osób, w tym 3 pracowników WEiI, Medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” otrzymało 6 osób, w tym 1 pracownik WEiI.

Odznaczenia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał pracownikom Politechniki Rzeszowskiej odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:

 • dr inż. Marcin Bednarek,
 • dr inż. Grzegorz Drałus,
 • dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz,
 • dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz,
 • dr inż. Dariusz Rzońca,
 • dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz.

 Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz,
 • dr inż. Danuta Pliś,
 • dr inż. Jan Rodziński.

Odznaczenia wyróżnionym wręczyła wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart w towarzystwie rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez ministra edukacji i nauki otrzymali:

 • dr inż. Marek Bolanowski,
 • dr inż. Dariusz Klepacki,
 • dr inż. Wiesława Malska.

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczyli podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch oraz rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik.

Medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” otrzymał:

 • dr inż. Robert Ziemba za długoletnią wzorową pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Medale wręczył rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Powrót do listy aktualności