Aktualności

Wręczono powołania do Rady Gospodarczej

29-11-2019 r.
Fot. P. Jankowski-Mihułowicz

W dniu 26 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej powołanej przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie § 5 Statutu PRz z dnia 2019 r.

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz, za zgodą prof. dr. hab. inż. Tadeusza Markowskiego Rektora Politechniki Rzeszowskiej, powołał w skład Rady przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych, instytucjonalnych i naukowych.

W posiedzeniu wzięło udział 25 przedstawicieli przedsiębiorstw m. in.: Asseco Poland S. A., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, , SoftSystem Sp. z o. o., Elektromontaż Rzeszów S.A. , Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o. o., ASTOR Sp. z o. o., E-BI Sp. z o.o., Enformatic Sp. z o. o., , LEDOLUX Poland Sp. z o. o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o., Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek, Ideo Sp. z o. o., InfoSoftware Polska Sp. z o. o., ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o., SAWEL  Sp. z o. o., Beckhoff Automation Sp. z o. o., PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, SEP -Oddział Rzeszowski oraz 6 przedstawicieli Wydziału.

W inauguracyjnym spotkaniu Rady Gospodarczej uczestniczyli również dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor ds. kształcenia.

Podczas spotkania wybrano Pana Bolesława Pałaca (Wiceprezes SEP - Oddział Rzeszów) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady oraz Pana Michała Maderę (Dyrektora ds. nauki i rozwoju SoftSystem Sp. z o. o.) jako Zastępcę Przewodniczącego Rady i Pana Tomasza Żabińskiego (Pełnomocnik WEiI ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym) WEiI PRz) jako Sekretarza.

Celem powołania Rady Gospodarczej jest integracja przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych i instytucjonalnych z pracownikami naukowo–dydaktycznymi oraz utworzenie płaszczyzny współdziałania i wymiany doświadczeń ukierunkowanych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rada Gospodarcza ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Do szczególnych zadań Rady będzie należało:

  • opracowanie strategii oraz wspieranie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem osiągnięć i badań prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki;
  • opiniowanie i proponowanie działań związanych z funkcjonowaniem Wydziału w celu poprawy współpracy nauki z przemysłem i zwiększenia efektywności kształcenia kadr dla przemysłu;
  • udział w pracach naukowo-badawczych nawiązujących do problemów rozwiązywanych w Państwa otoczeniu, z uwzględnieniem możliwości zlecania prac badawczo–rozwojowych wykorzystujących potencjał Politechniki Rzeszowskiej oraz wspólne aplikowanie w projektach badawczych;
  • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego badań prowadzonych na Wydziale oraz rozbudowy zaplecza badawczego;
  • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego oraz sposobu realizacji procesu kształcenia na Wydziale, a także zgłaszanie i realizacja prac dyplomowych oraz doktoratów wdrożeniowych;
  • promowanie osiągnięć dydaktycznych oraz udział w warsztatach wykorzystujących nowoczesne urządzenia demonstracyjne w procesie dydaktycznym;
  • inicjowanie działań mających na celu promocję efektów współpracy środowisk gospodarczych i naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak dni otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria.
Powrót do listy aktualności