Aktualności

Współpraca z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

03-03-2020 r.
Fot. Bożena Baron

W dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie PDK OIIB podpisany został List Intencyjny o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską, Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) reprezentowanym przez Prorektora ds. Rozwoju i Kontaktów z Gospodarką - dr hab. inż. prof. PRz Mariusza Oleksego a Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa reprezentowaną przez przewodniczącego Rady Grzegorza Dubika. W uroczystym podpisaniu listu uczestniczyli również dr hab. inż. Korkosz Mariusz - DziekanWEiI, dr hab. inż. Mazur Damian - Prodziekan ds. nauki i rozwoju WEiI, natomiast ze strony Izby zastępca przewodniczącego Rady Wacław Kamiński.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyraziły gotowość współpracy w zakresie:

 • kształtowania planów, programów studiów i treści kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej;
 • organizacji wspólnych wydarzeń naukowych oraz szkoleń dla studentów, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku budowlanym;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • organizacji praktyk studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej;
 • organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską zrealizowaną na kierunku elektrotechniki i informatyki i automatyki, a także cyklicznych wystaw prac dyplomowych studentów PRz, a także cyklicznych wystaw prac dyplomowych studentów Politechniki Rzeszowskiej;
 • organizacji wspólnych wydarzeń (Międzynarodowe Targi Rzeszowskie)
  współpracy w pozyskiwaniu środków pomocowych na potrzeby naukowe i techniczne
  współpracy w zakresie udoskonalania systemów informatycznych siedziby Izby, udoskonalanie systemu BMS;
 • uczestnictwie w szkoleniach i prezentacjach dla studentów wydziału
  bieżącej informacji o możliwościach wykonywania praktyki zawodowej i otrzymywania uprawnień budowlanych.
Powrót do listy aktualności