Aktualności

Wystartowała Politechnika Młodych Odkrywców - 2019/2020

02-12-2019 r.
, red. dr inż. Paweł Dymora - Kierownik Projektu
Fot. P. Dymora

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyły się pierwsze zajęcia drugiej edycji projektu "Politechnika Młodych Odkrywców". Program ten jest rozwinięciem istniejącego od blisko 10 lat programu "Kariera Inżyniera", który na trwale wpisał się ofertę edukacyjną Wydziału skierowaną do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBiR w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 - "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" (działanie 3.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) i jest realizowany wspólnie przez trzy Wydziały: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemiczny. Celem wartego ponad 460 tys. zł projektu jest popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat.

30.11 br. odbyły się pierwsze zajęcia "młodych studentów" na WEiI. W pierwszych zajęciach realizowanych na Wydziale w ramach drugiej edycji "Szkoły Młodych Informatyków" uczestniczyło 36 uczniów podkarpackich szkół. Uczniowie pod opieką trenerów mieli możliwość samodzielnej pracy w laboratoriach Wydziału, gdzie realizowali wyznaczone zadania projektowe z zakresu wielu dziedzin informatyki i automatyki, m.in.: sieci komputerowych, kryptografii, budowy i programowania układów automatyki, pomiarów oraz zaawansowanych technologii VR (Wirtualnej rzeczywistości). Dzięki uczestnictwu w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych uczniowie są inspirowani do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, a także mają możliwość poznania procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Szczegółowe informacje oraz fotorelację z zajęć na poszczególnych wydziałach można znaleźć na stronach projektu: www.pmo.prz.edu.pl.

Powrót do listy aktualności