Strona: XXXII Konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

XXXII Konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

2022-08-24

Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku odbędzie się XXXII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

 

Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2021/2022.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej,

  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej,

  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,

  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), w wersji elektronicznej,

  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje:

XXXII Edycja | pkme (pkmesep.wixsite.com)

Powrót do listy aktualności