Aktualności

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

08-07-2019 r.

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONIĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Grzegorza KARNASA

na temat:

ANALIZA REJESTRACJI POLA ELEKTRYCZNEGO W WARUNKACH BURZOWYCH POD KĄTEM

WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH LOKALIZACJI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH

Obrona odbędzie się dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli A61

(budynek A, ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów)

Promotor: Dr hab. inż. Grzegorz MASŁOWSKI, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR, Politechnika Opolska

                      Dr hab. inż. Marek OLESZ, prof. PG, Politechnika Gdańska

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 12. Opinie recenzentów oraz streszczenie rozprawy dostępne są na stronie internetowej Wydziału: http://weii.prz.edu.pl/pracownicy/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie.

Powrót do listy aktualności