Aktualności

Zawody okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej

09-01-2020 r.
Fot. B. Motyka

Dnia 8 stycznia br. (środa) w siedzibie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT). Zawody rozpoczęły się o godz. 10:00. Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne podczas zawodów okręgowych OWT był sekretarz Podkarpackiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej Józef Stryjkowski oraz ze strony Wydziału dr inż. Witold Posiewała – Prodziekan ds. kształcenia.

W uroczystym otwarciu zawodów uczestniczyli również mgr Bogdan Szupernak Dyrektor NOT Rzeszów oraz dr. hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz.

Zawody polegały na rozwiązaniu zadania z zastosowania informatyki w technice lub zadania optymalizacyjnego, rozwiązaniu 2 spośród 3 zadań z wybranej uprzednio grupy tematycznej (elektryczno-elektronicznej, mechaniczno-budowlanej).

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół średnich rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Celem Olimpiady jest m.in.:

  • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
  • lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
  • stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Powrót do listy aktualności