Strona: Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

2022-08-02

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Na Wydziale oceniane były dwie dyscypliny naukowe:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja.

Kategorię B+ otrzymała dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja. Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika natomiast otrzymała kategorię B. Wyniki ewaluacji pokazały, że występują obszary, które powinny zostać udoskonalone i należy podjąć działania zmierzające do ich poprawy.

To pierwsza ewaluacja na nowych zasadach. Była przeprowadzona w obrębie dyscyplin, a nie jak wcześniej wydziałów, w oparciu o trzy kryteria.

  • Kryterium I to poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej (mierzony według dwóch parametrów szczegółowych: artykuły naukowe i monografie naukowe oraz patenty i wzory użytkowe).
  • Kryterium II to efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (mierzone według trzech parametrów: 1. projekty finansowane w trybie konkursowym, komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 3. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów gospodarczych).
  • Kryterium III to wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (mierzony według jednego tylko parametru: opisu wpływu wykazującego związek między najważniejszymi przejawami działalności naukowej w danym podmiocie a gospodarką).  

Wyniki nie są jeszcze ostateczne, a uczelnie mają miesiąc na odwołania. Przewodniczący Rad Dyscyplin podejmują starania zmierzające do podwyższenia kategorii naukowej w obecnej ewaluacji w drodze odwołania.

Kolejna ewaluacja obejmie lata 2022–2025 i odbędzie się w 2026 roku.

Powrót do listy aktualności