Strona: Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej - semestr 2021/22-L / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej - semestr 2021/22-L

2022-06-20
, red.  Renata Fularska

Podstawa prawna, termin przeprowadzenia ankietyzacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych z późn. zm. w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów został ustalony termin udostępniania formularzy ankiet w systemie USOS-web w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. (sesja zasadnicza i poprawkowa).

Zasady przeprowadzenia ankietyzacji

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Czego będzie dotyczyć ankietyzacja?

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

  • nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;
  • zajęcia (przedmioty).

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Powrót do archiwum aktualności