Strona: Jak opatentować wynalazek komputerowy? / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Jak opatentować wynalazek komputerowy?

2022-07-06

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w webinarze organizowanym we współpracy z kancelarią patentową AOMB Polska Sp. z o.o. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni, kadry naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, pracowników jednostek naukowych, studentów oraz doktorantów, w tym zwłaszcza naukowców realizujących projekty w obszarze ICT.

Jak opatentować wynalazek komputerowy?

Warsztat praktyczny

12 lipca 2022 r., godz. 10:00-12:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/epo-i-uprp

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie patentowania wynalazku komputerowego.

Agenda spotkania:

10:00-11:00 - Omówienie wytycznych Urzędów EPO i  UPRP (Europejski Urząd Patentowy i Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej)

11:00-11:30 - Omówienie wymagań na przykładzie

11:30-12:00 - Warsztat praktyczny - opracowanie zastrzeżenia patentowego wynalazku realizowanego komputerowo

W roli eksperta wystąpi Konrad Futera, rzecznik patentowy reprezentujący kancelarię AOMB Polska Sp. z o.o.

W AOMB nasz prelegent zajmuje się weryfikacją opisów walidacji patentów europejskich, przygotowywaniem i wykonywaniem raportów z poszukiwań w stanie techniki – prior art oraz FTOwyceną ofert, a także kontaktem z Klientami oraz ośrodkami uniwersyteckimi.

Każdy uczestnik, który wyrazi chęć, otrzyma zaświadczenie udziału w spotkaniu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/epo-i-uprp

Zapraszamy!

Powrót do archiwum aktualności