Strona: Nagroda w konkursie im. Marka Kwieka / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nagroda w konkursie im. Marka Kwieka

2022-09-22
mgr inż. Romuald Kuras podczas prezentacji referatu

Informacja o nagrodzie

Konkurs o nagrodę im. Marka Kwieka jest organizowany dla młodych pracowników nauki i odbywa się
w ramach Otwartych Seminariów z Akustyki. W tym roku organizatorem konferencji był Oddział
Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Za wygłoszony referat III nagrodę otrzymał mgr inż. Romuald Kuras, pracownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki (link do dyplomu)

Powrót do archiwum aktualności