Strona: Nowe publikacje w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nowe publikacje w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika

2022-09-19
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Elektrotechnika, pierwsza strona

METODA WEKTOROWA DO ROZWIĄZYWANIA MECHANIKI LINII NAPOWIETRZNYCH

Justyna DYPA, Ľubomír BEŇA

Przewody odgrywają znaczącą rolę w systemie elektroenergetycznym, należy więc zadbać, aby nie ulegały awarii, charakteryzowały się trwałością i należycie pełniły swoją funkcję. Badanie wytrzymałości linii napowietrznych opiera się na obliczeniach mechanicznych. Dotychczas stosowano dwa rozwiązania analizujące parametry mechaniczne oraz położenie przewodu. Niestety powszechne metody charakteryzują cięgno jedynie w jednej płaszczyźnie. Dlatego niniejsza praca przedstawia inne rozwiązanie, w postaci metody wektorowej. Wspomniane podejście opiera się na określeniu odpowiednich wielkości wektorowych charakteryzujących przewód w postaci sił naciągu, obciążeń, położenia przęsła. Metoda wektorowa pozwala na określenie dokładnego położenia przewodu w przestrzeni podczas oddziaływania obciążeń w postaci oblodzenia o dowolnej grubości i charakterze oraz wiatru z dowolną prędkością i różnych kierunkach.

WPŁYW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA STAN PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Rafał KURDYŁA 

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z wpływem instalacji fotowoltaicznych na pracę sieci dystrybucyjnej nN. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane ze skokami oraz zapadami napięć generowanymi przez rozpoczęcie procedury oddawania wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne energii elektrycznej do sieci. W punktach tych ukazano rzędy wartości skoków oraz napięć w sieci dystrybucyjnej. Kolejno przedstawione zostały wskaźniki PST (z ang. wskaźnik krótkiego migotania światła) oraz PLT (z ang. wskaźnik długiego migotania światła), które negatywnie wpływają na komfort odbiorcy. W kolejnej części zaprezentowane zostało RVC (z ang. szybkie zmiany napięcia) wielofazowe, czyli szybkie zmiany wartości napięcia zasilania. W punkcie tym przestawiono częstotliwość występowania oraz wartości napięć przy gwałtownych jego zmianach. W ostatniej części poruszono kwestię przerw wielofazowych, przy tym przedstawiono i omówiono, jak niekorzystnie wpływają one na urządzenia użytku domowego. W celu zbierania danych z analizatorów wykorzystany został zainstalowany na obiekcie analizator sieci SONEL PQM-702, który pozwolił na zebranie dużej liczby wartości pomiarowych. Dzięki zebranym danym, możliwe było określenie wielu wartości napięć oraz prądów, zachowania sieci w czasie rzeczywistym, a także ilość zdarzeń, jakie wystąpiły zarówno po stronie odbiorcy jak i sieci dystrybucyjnej. Pozwoliło to na ukazanie realnego oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na sieć dystrybucyjną. Analiza ta pozwoliła również na określenie częstotliwości występowania anomalii przy produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną i jednoczesnym pobieraniu energii elektrycznej z sieci. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było określenie wpływu mikroinstalacji na sieć. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.

IDENTYFIKACJA I OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W CZASIE PRACY GENERATORA MARXA W OBWODACH ZASILAJĄCYCH UKŁADY POMIAROWE

Sebastian HAJDER 

W artykule przedstawiono charakterystykę przepięć i badań wytrzymałości udarowej urządzeń, jak również omówiono środki ochrony przeciwprzepięciowej. Przeprowadzono analizę wykonanych pomiarów przepięć występujących w laboratorium wysokich napięć Politechniki Rzeszowskiej powodujących częste uszkodzenia sprzętu pomiarowego podczas pracy generatora Marxa. Dokonano identyfikacji charakteru przepięć oraz zaproponowano metody ich ograniczenia z wykorzystaniem warystorowych ograniczników przepięć oraz diod lawinowych typu transil. Do pomiarów wykorzystano oscyloskop cyfrowy o dużej rozdzielczości oraz wysokonapięciowe sondy różnicowe.

BEZPIECZEŃSTWO W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH SENSOROWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ

Bartłomiej WILCZKIEWICZ 

W ramach artykułu przedstawiono podstawowe informacje na temat Internetu Rzeczy oraz bezprzewodowych sieci czujników. Następnie zaprojektowano prototypowy system IoT, opisano ogólnie jego działanie oraz przedstawiono dostępne zabezpieczenia tego typu systemów. Na przykładzie wybranych rozwiązań sprzętowo programowych przeanalizowano możliwości i narzędzia służące do zdalnego zarządzania, integracji oraz organizacji wymiany danych. Na tej podstawie przedstawiono opis wybranych, przykładowych rozwiązań praktycznych i zaproponowano metodykę selekcji, projektowania i programowania tego typu systemów. Zaprezentowano schemat połączeń dla układu pojedynczego węzła sieciowego, omówiono pokrótce usługi uruchomione na serwerze oraz scharakteryzowano ogólnie protokół MQTT (wymiana danych za pośrednictwem sieci komputerowej). W opracowanym systemie zaimplementowano podstawowe zabezpieczenia. Całość komunikacji odbywała się bez szyfrowania informacji (dane przesyłane jawnym tekstem). Przedstawiono również wyniki podstawowych badań wykonanych z użyciem programu Wireshark oraz zwrócono uwagę na potencjalne formy ochrony systemów IoT. Głównym celem poniższego artykułu było pokazanie jak ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo transmisji danych w tego typu systemach.

Powrót do archiwum aktualności