Aktualności

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

11-01-2017 r.
fot. A. Surowiec

Plakat wydarzenia

W dniu 10 stycznia 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz odbyły się XIX regionalne zawody Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich pod patronatem prof. Kazimierza Buczka, Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Na uroczystości rozpoczęcia byli obecni:

  • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  • przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
  • Bolesław Pałac, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski,
  • Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Irena Jamróz, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie,
  • Jadwiga Płoszyńska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Do zawodów zgłoszonych zostało 69 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych regionu.
W czasie spotkania w sali Rady Wydziału wygłoszone zostały dwie interesujące prezentacje:

„Implementacja systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom w oparciu o platformę Raspberry PI 3” (studenci WEiI: S. Nienajadło, D. Bentkowski, P. Szeliga) oraz „Nieco o historii i współczesności „dużych” komputerów”
- dr inż. M. Śnieżek.

Dominik Strzałka

Powrót do archiwum aktualności