Warsztaty na temat cyberbezpieczeństwa - Koło Naukowe Something About IT Security

01-03-2021
fot. Łukasz Sieracki

Dnia 24.02.2021 odbyły się otwarte warsztaty na temat cyberbezpieczeństwa zorganizowane przez Koło Naukowe Something About IT Security. Spotkanie na platformie MS Teams w szczytowym momencie zgromadziło aż 170 uczestników, głównie uczniów szkół średnich. Nad przygotowaniem i realizacją wydarzenia czuwali Opiekun koła - dr inż. Mariusz Nycz, oraz mgr inż. Alicja Gerka. Warsztaty rozpoczął Prezes KN SAITS Łukasz Sieracki, który krótko omówił dotychczasową działalność oraz cele Koła. Pierwszym punktem programu była prasówka, czyli zbiór najciekawszych informacji ze świata IT security, zaprezentowana przez Jakuba Pobutę, Zastępcę Prezesa KN SAITS.
W dalszej części spotkania odbyły się prelekcje dotyczące kolejno: ochrony prywatności (mgr inż. Alicja Gerka), porównania dostępnych komunikatorów internetowych (Jakub Pobuta), najpopularniejszych zagrożeń, oraz metod ochrony (Łukasz Sieracki) i zabezpieczania prywatnych danych (Marcin Stelmach). Całość zwieńczył panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania członkom SAITS. Koło Naukowe Something About IT Security serdecznie dziękuje Opiekunowi, osobom zaangażowanym w przygotowanie warsztatów, a także licznej
widowni, która zgromadziła się przed ekranami komputerów. Cieszymy się z rosnącej świadomości na temat cyberbezpieczeństwa i mamy nadzieję, że bogatsi o zdobyte doświadczenia zorganizujemy jeszcze podobne wydarzenie w przyszłości.

red.: Mateusz Kata i ŁS

Powrót do archiwum aktualności