Strona: Dni Otwarte Wydziału Elektrotechniki i Informatyki / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dni Otwarte Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

2024-03-21
, red.  Anna Szlachta
Stoisko Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, informacji udziela pracownik Wydziału dr inż. Anna Szlachta,

Dni Otwarte

Pracownicy naszego Wydziału czynnie uczestniczyli w Dniach Otwartych Politechniki Rzeszowskiej oraz Dniach Otwartych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, które odbyły się w dniu 15 marca 2024 r.

Wydarzenia

W budynku głównym Politechniki Rzeszowskiej zorganizowana była strefa wystawiennicza, w której zostały zaprezentowane wszystkie wydziały naszej uczelni. Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania interesujących wykładów. Prof.  Piotr Jankowski-Mihułowicz  przedstawił wykład nt. Technika radiowej identyfikacji obiektów RFID – dzisiaj i jutro, w którym mówił o technice radiowej identyfikacji obiektów RFID i o jej znaczeniu w życiu codziennym

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestniczenia również w warsztatach związanych z kierunkami prowadzonymi na naszej uczelni, Koło Naukowe MegaVolt z naszego Wydziału zaprezentowało pokaz wysokich napięć.

Oprócz spotkań ze studentami, którzy udzielali informacji na temat praktycznej strony życia studenckiego, na stoiskach obecni byli pracownicy wydziałów. Nasz wydział reprezentowali Bartosz Pawłowicz z Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz Anna Szlachta i Sławomir Bytnar z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych.

Prezentacja Kół Naukowych

Podczas Dni Otwartych w budynku V uczniowie mieli również możliwość porozmawiania nie tylko  z reprezentantami Wydziałów, ale również organizacji , w tym kół naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Swoje stoiska miała RzIT – Rzeszowska Grupa IT,  Studenckie Koło Naukowe Informatyków „KOD”, Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO” , Studenckie Koło Naukowe „MegaVolt”, Koło Naukowe Metrologów „6 sigma”.

Prezentacja bazy dydaktycznej katedr i zakładów

W ramach wydarzenia swoje drzwi dla odwiedzających otworzyły wszystkie wydziały. W holu budynku A zorganizowane zostały stanowiska, kół naukowych, dostępne były również wybrane laboratoria naukowo-badawcze, gdzie dyżurowali pracownicy tych. Dostępne były następujące laboratoria:

  • Laboratorium Techniki Świetlnej;
  • Laboratorium Charakteryzacji Półprzewodników;
  • Laboratorium Telekomunikacji Światłowodowej;
  • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości;
  • Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej;
  • Pracownia Dyplomowa;
  • Laboratorium EMC;
  • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii;
  • Laboratorium Napędu Elektrycznego;
  • Laboratorium Zjawiskowe.

Mamy nadzieję, że podczas tegorocznej rekrutacji nie zabraknie chętnych do studiowania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Powrót do listy aktualności