Strona: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika w nowej odsłonie / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika w nowej odsłonie

2022-09-15
Logo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Elektrotechnika

Zeszyty Naukowe PRz

Wydawane od 1983 r. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Elektrotechniki. Swoim zakresem obejmują oryginalne prace naukowe dotyczące:
- elektrotechniki,
- automatyki,
- elektroniki i telekomunikacji,
- energetyki,
- informatyki i jej zastosowań w w/w dyscyplinach.

Co publikujemy

Publikujemy artykuły o odpowiedniej treści naukowej, które otrzymają co najmniej dwie pozytywne recenzje. Artykuły mogą również zawierać pewne studia przypadków, wyniki, które są efektem aktywnej współpracy pracowników uczelni z pracownikami firm, wyniki prac wykonanych we współpracy ze studentami i młodymi naukowcami lub wnioski wyciągnięte z udziału w międzynarodowych sieciach badawczych. Serdecznie zapraszamy również do zgłaszania referatów związanych z niektórymi wydarzeniami historycznymi, wspomnieniami, recenzjami, komentarzami oraz wszelkimi innymi działaniami związanymi z szeroko pojętą elektrotechniką i jej zastosowaniami.

Linki do szczegółowych informacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi czasopisma na stronie: link do szczegółowych informacji. Zgłoszenia publikacji do recenzji pod adresem: link do zgłoszeń publikacji.

Komitet Redakcyjny

Powrót do archiwum aktualności