Strona: Dotacja dla młodych naukowców i uczestników st. doktoranckich / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dotacja dla młodych naukowców i uczestników st. doktoranckich

Wewnętrzny konkurs na finansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.