Strona: IV edycja konkursu MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

IV edycja konkursu MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

2022-05-12

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną, IV edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Cyberbezpieczeństwo jest dla resortu obrony narodowej jednym z priorytetowych obszarów działania, dlatego ponownie chcemy wyróżnić autorów najlepszych prac, popularyzować wiedzę, budować świadomość i zainteresowanie oraz inspirować środowisko akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  1. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;
  2. na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Złożone do konkursu prace mogą być przygotowane w języku polskim i po raz pierwszy – również w języku angielskim.

Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 12 sierpnia 2022 r.  w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 000 zł.

Powrót do listy aktualności