Harmonogram posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

(planowany harmonogram może ulec zmianie)

Rok

Termin posiedzenia

2018

19.09.2018

17.10.2018

14.11.2018

12.12.2018

2019

16.01.2019

13.02.2019

13.03.2019

10.04.2019

15.05.2019

12.06.2019

10.07.2019

25.09.2019