Harmonogram posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

(planowany harmonogram może ulec zmianie)

Planowany termin posiedzenia

20 września 2017

11 października 2017

15 listopada 2017

13 grudnia 2017

17 stycznia 2018

14 lutego 2018

14 marca 2018

11 kwietnia 2018

16 maja 2018

13 czerwca 2018

11 lipca 2018

19 września 2018