Strona: Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego PRz / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego PRz

2018-04-18
, red.  Renata Fularska
Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 18 kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej:

  • Profesorowi Lesławowi Gołębiowskiemu,
  • Profesorowi Jerzemu Lewickiemu,
  • Profesorowi Marianowi Pasko z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uznając liczne zasługi zarówno dla macierzystej uczelni i wydziału oraz środowiska naukowego, Senat Politechniki Rzeszowskiej na wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki postanowił uhonorować działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. L. Gołębiowskiego, prof. J. Lewickiego i prof. M. Pasko tytułem Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej.

Inicjatywę tę poparły Rady Wydziałów: Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Dyplomy wręczali prof. Tadeusz Markowski rektor Politechniki Rzeszowskiej wraz z prof. Kazimierzem Buczkiem dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz prof. Grzegorzem Budzikiem prorektorem ds. nauki.

W swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Markowski rektor PRz podkreślił, że: Tytuł Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki, doskonałym dydaktykom, zasłużonym dla Uczelni. Jestem zaszczycony, że w imieniu społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej mogę podziękować uhonorowanym dziś naukowcom za ich pracę dla naszej Uczelni oraz przekazać życzenia dalszych lat owocnej pracy i pomyślności w życiu osobistym.

Procedurę prowadził prof. Kazimierz Buczek Wydziału, natomiast laudacje wygłosili: prof. Damian Mazur, prof. Janina Rząsa oraz prof. Mariusz Korkosz.

Na zakończenie uroczystości prof. Lesław Karpiński zaprezentował ciekawy wykład nt.: „Ochrona odgromowa statków powietrznych”.

Życiorys Profesora Lesława Gołębiowskiego

Życiorys Profesora Jerzego Lewickiego

Życiorys Profesora Mariana Pasko

Powrót do listy aktualności