Strona: Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  • 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  • wypłacane przez 12 miesięcy
  • minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł

Na I roku dla doktoranta, który osiągnął:

1) bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, lub

2) bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na II i kolejnych latach dla doktoranta, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej poprzednim roku.