Strona: Konkursy Tematyczne 4 Science Institute / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konkursy Tematyczne 4 Science Institute

2022-06-21
Logo 4 Science Institute

Zagadnienia konkursowe

Tegorocznymi zagadnieniami w Konkursach Tematycznych Prac Dyplomowych Pierwszego Stopnia są:

  • Artificial Intelligence 4 science 2022
  • Embedded Systems 4 science 2022
  • Graphics 4 science 2022
  • Blockchain 4 science 2022
  • Cybersecurity 4 science 2022

Termin składania prac

Prace można zgłaszać do 26.09.2022 r. Rejestrować można się na stronie*: link do rejestrsacji

*) prace dyplomowe, które brały udział w Konkursie Engineer 4 Science 2022 (E4S 2022) - przechodzą z automatu do ogólnopolskich konkursów tematycznych. Autorzy prac rejestrując się w naszym portalu otagowywali swoje prace, dzięki temu ich prace są już zakwalifikowane do odpowiednich konkursów tematycznych, niezależnie czy dana praca dyplomowa była nagrodzona w konkursie E4S 2022. 

Do konkursu mogą przystąpić również autorzy innych prac dyplomowych, czyli tacy, których prace nie brały udziału w konkursie E4S 2022, a są z zakresu tematyki w/w Konkursów.

Konkursy organizowane są przez 4 Science Institute pod patronatem IEEE, GovTech Polska we współpracy z Intel, Graphcore, Bering Waters, Billon oraz Solidigm

Przydatne linki:

LinkedIN, Facebook

Film reklamujący konkursy tematyczne:

film 1, lub film 2

Konkurs Prac Dyplomowych przebiega zgodnie z niniejszym harmonogramem:

1. Zakończenie zbierania zgłoszeń (liczy się dzień prawidłowej rejestracji Autora i Promotora) do 26.09.2022
2. Ocena prac do 16.10.2022
3. Zakończenie prac Komisji do 21.10.2022
4. Ogłoszenie wyników do 24.10.2022

Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU AI 4 Science 2022

REGULAMIN KONKURSU Blockchain 4 Science 2022

REGULAMIN KONKURSU Cybersecurity 4 Science 2022

REGULAMIN KONKURSU Embedded Systems 4 Science 2022

REGULAMIN KONKURSU Computer Graphics 4 Science 2022

Powrót do listy aktualności